Преоборудване

dsc_0086

Преоборудване на кораби за изпълнение мероприятията на  Европейската Морска Асоциация по Безопасност EMSA

Преоборудване на кораби и баржи от речен клас в морски клас, съобразно потребностите на корабособствениците и изискванията на класификационните организации с цел разширяване района на плаване.