Корпусен цех

Корпусният цех е добре съоръжен и извършва всякакви ремонтни работи и преустройства:

 • корабни обшивки, различни корпусни конструкции и възли
 • носови и кърмови оконечности с двойна кривина
 • люкови закрития
 • хладилни кораби с цялата специфика на термоизолация в хамбара
 • ремонт и изработка на нови мебели и облицовки в надстройката
 • ремонт на пластмасови съдове чрез използване на полимерни материали и смоли
 • всякакъв вид дърводелски услуги по желание на клиента
 • делни вещи- врати,люкове, трапове, гърловини и т.н

Механо-монтажният цех

Механо-монтажният цех извършва следните видове ремонти:

 • доков ремонт на кораба
 • главни и спомагателни дизелови двигатели
 • въздушни, хладилни и климатични компресори
 • помпи
 • горивни помпи с високо налягане и дюзи
 • хидравлични устройства –хидроцилиндри, на двигатели, хидравлични помпи, хидромотори и други
 • съдове под налягане и противопожарно оборудване
 • ремонт на P/V клапани, включително проверка на стенд
 • Ремонт на абсолютно всякакъв вид корабна арматура (дънно-задбордна и такава по системите).
 • Машинна обработка на струг на детайли с дължина до 13 000 мм. и диаметър до 1200 мм.
 • Изработка на зъбни колела с диаметър до 720 мм.
 • Обработване на борверг детайли с габарти до 3500 мм.

Тръбарен цех

Тръбарен цех извършва всички видове дейности по тръбопроводи /стоманени, медни, хромникелови/ от всички видове корабни системи като:

 • Подмяна на тръбопроводи
 • Ремонт на тръбопроводи
 • Преустройство на тръбопроводи
 • Изработка и инсталиране на нови тръбопроводи
 • Ремонт и изработка на всички видове топлообменници
 • Ремонт на парни утилизационни котли
 • Ремонт на корабни котли

Електро-монтажен цех

Електромонтажният цех извършва:

 • Ремонт и пренавиване на ел. двигатели и генератори, ремонт на всички видове ел. оборудване
 • Ново корабно оборудване- изработка и монтаж
 • Полагане на кабелни траси
 • Профилактика, ремонт и проверка на генераторни автомати и измервателни прибори
 • Термообработка на метали
 • Изработка на гумени и пластмасови изделия
 • Динамичен баланс на ротори и турбини
 • Ремонт на електроника

Радио, електроника и въоръжение

Цехът извършва ремонт на:

 • Корабно навигационно и радионавигационно оборудване
 • Корабни радиолокационни станции
 • Корабно радиооборудване
 • Вътрешнокорабни комуникационни системи
 • Рулеви машини и автопилоти
 • Корабна автоматика
 • Специална продукция на ВМС

Технически отдел

 • Технически отдел
 • Отдел технически и качествен контрол
 • Лаборатория- контролно измервателни прибори
 • Лаборатория- Химически анализ на метали, механични изпитания на метали, замерване съдържанието на опасните газове в затворени помещения, анализ на смазочни масла.
 • Звено технически надзор на средства с повишена опасност (СПО)