bottom header image

Мениджмънт

Заводът е 100% държавна собственост към Министерство на отбраната на Република България и работи на собствена стопанска сметка.Данаил Славов 

Управител

 
Данаил Славов е роден в гр. Варна. Завършва Технически университет – Варна със специалност „Технология и управление на транспорта“. Притежава магистърска степен със специалност „Експлоатация на пристанищата и флота“. 

Работил е в „Пристанище Варна“ ЕАД и „Поддържане чистотата на морските води“ АД. Става част от екипа на групата на „Индустриален холдинг България“ АД от ноември 2012 г. след придобит контрол над „Булпорт логистика“ АД Варна, чийто изпълнителен директор е близо 10 години.

От октомври 2013 г. до май 2018 г. е член на СД на „Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД, а след организационна промяна от юли 2014 г. – изпълнителен директор на завода в продължение на 4 години. От началото на 2016 г. е бил член на СД на пристанище „Одесос ПБМ“ АД.

Данаил Славов поема поста Управител на "Терем-КРЗ Флотски Арсенал - Варна" ЕООД през м. октомври 2018 г.
 

УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП В СЪСТАВ:

 

Стефан Стоянов - Технически и административен директор

 


Стоян Стоянов - Директор Производство

 


Радослав Костадинов - Директор "Търговия и маркетинг"