bottom header image

Мениджмънт

 

Данаил Славов
Управител


Данаил Славов е роден в гр. Варна. Завършва Технически университет – Варна със специалност „Технология и управление на транспорта“. Притежава магистърска степен със специалност „Експлоатация на пристанищата и флота“. 

Работил е в „Пристанище Варна“ ЕАД и „Поддържане чистотата на морските води“ АД. Става част от екипа на групата на „Индустриален холдинг България“ АД от ноември 2012 г. след придобит контрол над „Булпорт логистика“ АД Варна, чийто изпълнителен директор е близо 10 години.

От октомври 2013 г. до май 2018 г. е член на СД на „Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД, а след организационна промяна от юли 2014 г. – изпълнителен директор на завода в продължение на 4 години. От началото на 2016 г. е бил член на СД на пристанище „Одесос ПБМ“ АД.

Данаил Славов поема поста Управител на "Терем-КРЗ Флотски Арсенал - Варна" ЕООД през м. октомври 2018 г.

Инж. Данаил Славов е член на Контролния съвет на "Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт" /БНАКК/, както и на Управителния съвет на "Българска морска камара" /БМК/.
 
 УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП В СЪСТАВ:

 
 

Стефан Стоянов
Технически и административен директор


Стефан Стоянов е завършил ТУ-Варна специалност „Корабостроене и морска техника“. Към момента е кандидат за докторска степен  в направление „Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта“ с тема „Ремонтопригодност на корабите“.

Началото на професионалното си развитие поставя в най-голямото кораборемонтно предприятие в България, преминавайки обучение през всички цехове и направления. Натрупал е значителен трудов опит в корабостроенето благодарение на възможността да ръководи всички участъци от етапите за строежа на корпуса на кораба  – разкрой, изработка звена, изработка секции, сборка на секции, сборка на блокове. Има и няколко годишна практика в изработката и ремонта на тръбопроводи, както за корабостроенето, така и за промишлената индустрия. Владее английски и руски език.

Стефан Стоянов заема длъжността Технически и административен директор в "ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД от м. ноември 2018 година.
 


Стоян Стоянов
Директор "Производство"


Стоян Стоянов работи в сферата на корабостроенето и кораборемонта от 2005 г., когато започва работа в "Булярд корабостроителна индустрия" АД на длъжност Инспектор "Тотално качество". По-късно оглавява отдел ОТК в частта корабостроене.

От 2009 г. ръководи последователно: цех корпусен 2 - отговорен за стапелната сборка на корабите в строеж, цех корпусен 1 - за производството на секции и блокове. В условия на кораборемонт след 2012, ръководи новосформирания цех корпусен и цех доков до края на 2018 г.

В началото на 2019 се присъединява към управленския екип на "Терем-КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, като заема длъжността Директор "Производство".
 
 


Радослав Костадинов
Директор "Търговия и маркетинг"

 
Радослав Костадинов е роден в гр. Варна. Завършва Технически университет – Варна със специалност „Корабостроене и морска техника“. Завършва стажантска програма в "МТГ Делфин", както и 4 месеца плавателен стаж на контейнеровоз към "ИХБ Шипинг Ко" ЕАД. В момента приключва магистърската си степен - специалност "Корабни машини и механизми" във военноморско училище ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров".

Започва професионалната си кариера като Инспектор в отдел "Тотално качество" в "Булярд корабостроителна индустрия" АД, година по-късно е повишен в началник на отдела. През годините на кариерно развитие в завода минава през няколко позиции, от които - началник цех "Корпусен", експерт "Кораборемонт", ръководител направление "Кораборемонт". През 2018 година е назначен на длъжност Директор "Производство" в "Булярд КИ" АД.
 
От месец юни 2019 г. Радослав Костадинов поема поста Директор "Търговия и маркетинг" в „Терем-КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД.
 


Мария Атанасова
Главен счетоводител
 

Мария Атанасова е родена във Варна. Висшето си образование завършва в Икономически университет – Варна със специалност „Счетоводство и контрол”, степен магистър.

Професионалното й развитие като счетоводител започва още преди да завърши бакалавърска степен по специалността. От самото начало на кариерата си Мария Атанасова специализира в сферата на услугите, свързани с Корабоплаване. За кратко работи като помощник – одитор и в края на 2019 г. се присъединява към екипа на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на позицията счетоводител. Година и половина по – късно е повишена в заместник – главен счетоводител.
 
От май 2022 г. Мария Атанасова поема поста Главен счетоводител в „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.

  

Заводът е 100% държавна собственост към Министерство на отбраната на Република България и работи на собствена стопанска сметка.

 


Управленска структура