bottom header image

Сертификати

Заводът има статут на пристанище със специално предназначениe, регистриран е под N: 109 в пристанищния регистър на Република България.


Сертификати: