bottom header image

Проекти за ново строителство 2020

Проект "МРАС"

Проектът за строителство на Мишена за ракетна и артилерийска стрелба „МРАС“, възложен на „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД от Военноморските сили на Република България, стартира в началото на 2020 година. Въпреки първоначалното планиране за завършване в срок от 6 месеца, проектът беше издаден за 4 месеца, независимо от условията на световна пандемия, създала се покрай появата на COVID-19.
В производствен план проектът стартира с подготовка на документите, разкрой, листов материал и профил. Началото на изработката на секции бе поставено в средата на месец януари. Последва корпусно и тръбарско насищане, интензивна стапелна сборка. Поради епидемиологичната обстановка се изпитваха известни затруднения при снабдяването на необходимите за ремонта материали, но благодарение на усилията на екипът ни от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на корабостроителството и кораборемонта, етапа по изграждането на секциите приключи през март месец. В началото на април започна стапелната сборка и месец по-късно проекта завърши успешно.
Мишената е построена с цел осигуряване подготовката на личния състав на Военноморските сили на Република България при учения с ракетно-артилерийски стрелби. За целта бе оборудвана с 14 броя мачти, върху които са разположени радиолокационни отражатели. Същите осигуряват видимост чрез радио-локационни станции, служещи за насочване на артилерийска и ракетна стрелба. Мишената е оборудвана също и с навигационни и котвени светлини с цел безопасното й буксиране и закотвяне в района на ученията. Конструкцията на мишената е тип катамаран с отделни непроницаеми отсеци, които осигуряват нейната непотопяемост дори при пряко попадение.
 
Размери на „МРАС“:
Дължина между перпендикулярите L ̝ ̝= 65 m
Дължина най-голяма Lmax = 67 m
Обща широчина В = 8 m
Широчина на един понтон b = 1 m
Височина на борда D = 2.94 m
Височина в носа Dн = 5.21 m
Височина в кърмата Dk = 3.84 m
Газене d = 1 m
Водоизместване Δ = 130 t
 
 
Проект „РУБЕЖ“
През второто шестмесечие на 2019 г., по договор с „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ гр. София, дружеството извърши ремонт на елементи от бреговия противокорабен комплекс „РУБЕЖ“. Ремонтирани бяха радио-локационни станции на две пускови установки, комплекса за наземна проверка и подготовка на ракетите, както и други елементи от комплекса. С едната от пусковите установки беше извършена и експерименталната стрелба на 11.06.2020 г.
Ремонтираните изделия не са усвоявани преди това за ремонт в „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна“, но благодарение на високия професионализъм на специалистите в завода и съдействието на личния състав на ВМС, ремонта завърши успешно за период от около 6 месеца.

Видео, проследяващо целия процес на производство, както и самото учение, може да видите тук: