bottom header image

ОБЯВЛЕНИЕ - 05.08.2022

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговска площ, собственост на ,,ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, за монтиране на десет броя вендинг машини за продажба на стокиУСЛОВИЯ НА КОНКУРСА