bottom header image

План за приемане и обработване на отпадъци

П Л А Н
ЗА
ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
НА ПРИСТАНИЩЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
Публикувано на 16.04.2024г.
 
Изтеглете План за приемане и обработване на отпадъци

За коментари, моля пишете на office@krz-fa.com