bottom header image

Плаващи докове и релсови стапели

 

Плаващ док 1:

Плаващ док 1 е с товароподемост 8000 т.
Позволява да се докуват кораби с дължина до 160 м и ширина до 23,40 м.


 

Плаващ док 2:


 
 

Релсови стапели:


Три релсови стапела, всеки с дължина 135 м.

Релсовите стапели са снабдени с един портален кран – 16 т/20 м, един кулокран - 6 т/30 м.

Към тях е осигурено подаване на ел. енергия, ацетилен, кислород, прясна вода, сгъстен въздух. Релсовите стапели са удобни за ремонт, преоборудване и строителство на няколко кораба едновременно.

Обслужват се от автокран - 45 т