bottom header image

Плаващи причали, кейове и кранове

Плаващи причали

 
Два плаващи понтонни причали с дължина 110 м всеки имат обща дължина на кейовата ивица 440 м (2 х (110м+110м). Дълбочина на водата до кейовете варира:
- на Плаващ причал 1 - от 5,60 до 6,6;
- на Плаващ причал 2 - от 6,2 до 6,9 м.

Осигурено е подаването на ел. енергия, ацетилен, кислород, сладка вода, сгъстен въздух.

Обслужват се от автокран с 45 т товароподемост.

Могат да се швартоват кораби с дължина до 140 м на всеки причал.

 


Кейове и кранове


Кей 1,  дължина 150 м, снабден с портален кран 16 т/8м (8т/30м) и кран 5 т/25 м.

Кей 2, дължина 140 м, снабден с портален кран 16т/20м (8т/30м). 

Кей 3, дължина 120 м, се обслужва с портални кранове 16 т/20 м и 32 т.

Кей 5, дължина 130 м, обслужва се от кран с товароподемност 16 т/20 м.

Кей 6, дължина 59 м - плаващ кей.
 

 

Всички стапели и причали на завода се обслужват от 45 тонен мобилен кран