bottom header image

Цехове

Корпусен  и дърводелски цех


Корпусният цех е добре съоръжен и извършва всякакви ремонтни работи и преустройства:

 
 • - корабни обшивки, различни корпусни конструкции и възли;
 • - носови и кърмови оконечности с двойна кривина;
 • - люкови закрития;
 • - хладилни кораби с цялата специфика на термоизолация в хамбара;
 • - ремонт и изработка на нови мебели и облицовки в надстройката;
 • - ремонт на пластмасови съдове чрез използване на полимерни материали и смоли;
 • - всякакъв вид дърводелски услуги по желание на клиента;
 • - делни вещи - врати, люкове, трапове, гърловини и т.н.
 

 

Механо-монтажен цех


Механо-монтажният цех извършва следните видове ремонти:

 
 • - доков ремонт на кораба;
 • - главни и спомагателни дизелови двигатели;
 • - въздушни, хладилни и климатични компресори;
 • - помпи;
 • - горивни помпи с високо налягане и дюзи;
 • - хидравлични устройства – хидроцилиндри, двигатели, хидравлични помпи, хидромотори и други;
 • - съдове под налягане и противопожарно оборудване;
 • - ремонт на P/V клапани, включително проверка на стенд;
 • - ремонт на всякакъв вид корабна арматура (дънно-задбордна и такава по системите);
 • - машинна обработка на струг на детайли с дължина до 13 000 мм и диаметър до 1200 мм;
 • - изработка на зъбни колела с диаметър до 720 мм;
 • - обработване на борверг детайли с габарти до 3500 мм.
 


Тръбарен цех


Тръбарен цех извършва всички видове дейности по тръбопроводи /стоманени, медни, хромникелови/ от всички видове корабни системи като:

 
 • - подмяна на тръбопроводи;
 • - ремонт на тръбопроводи;
 • - преустройство на тръбопроводи;
 • - изработка и инсталиране на нови тръбопроводи;
 • - ремонт и изработка на всички видове топлообменници;
 • - ремонт на парни утилизационни котли;
 • - ремонт на корабни котли.
 

 

Електро-монтажен цех


Електромонтажният цех извършва:

 
 • - ремонт и пренавиване на ел. двигатели и генератори, ремонт на всички видове ел. оборудване;
 • - ново корабно оборудване - изработка и монтаж;
 • - полагане на кабелни траси;
 • - профилактика, ремонт и проверка на генераторни автомати и измервателни прибори;
 • - термообработка на метали;
 • - изработка на гумени и пластмасови изделия;
 • - динамичен баланс на ротори и турбини;
 • - ремонт на електроника.
 


Радио-електроника и въоръжение


Цехът извършва ремонт на:

 
 • - корабно навигационно и радионавигационно оборудване;
 • - корабни радиолокационни станции;
 • - корабно радиооборудване;
 • - вътрешнокорабни комуникационни системи;
 • - рулеви машини и автопилоти;
 • - корабна автоматика;
 • - специална продукция на ВМС.
 

 

Технически отдел

 
 • - отдел технически и качествен контрол;
 • - лаборатория контролно-измервателни прибори;
 • - лаборатория за химически анализ на метали, механични изпитания на метали, замерване съдържанието на опасните газове в затворени помещения, анализ на смазочни масла;
 • - звено технически надзор на средства с повишена опасност (СПО).