bottom header image

Кораборемонт

Комплексен ремонт на търговски кораби:


- Доков, класов и авариен ремонт на всички видове граждански плавателни съдове;
- Комплексен ремонт на плавателни съдове и подводници, включително ремонт на въоръжение, радарни (радиолокационни) станции, навигационно, хидроакустично и друго оборудване;
- Всички видове корпусна и тръбарска работа;
- Почистване на корпус и танкове, бластиране до степен SA-2,5;
- Боядисване с всички видове боя;
- Ремонт на главни и спомагателни дизелови двигатели, парни турбини, компресори, помпи, топлообменници, котли и др .;
- Ремонт на опашни валове, валолинии, носови двигатели, рулеви устройства и винторулеви колонки;
- Ремонт на електрически, хидравлични и пневматични машина, агрегати и системи;
- Ремонт на контролно-измервателна апаратура, електронни устройства и системи.
 

Комплексен ремонт на военни кораби:


- Докуване и комплексен ремонт на корпуса;
- Ремонт на основни и спомагателни системи и устройства;
- Ремонт на въоръжение;
- Радарни станции;
- Навигация;
- Хидроакустично и друго оборудване.