bottom header image

Реконструиране и модернизация

 

1. Реконструране на Речен в Речно-морски кораб:


 


2. Реконструиране на влекачи и баржи в такива, които могат да оперират по река и море: 
 

3. Реконструиране на изследователски кораби:

 
 


4. Реконструиране на плавателни съдове в съответствие с изискванията на ЕАМБ: