bottom header image

Услуги

 

В "Терем-КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД работят над 450 служители, а за всякакви допълнителни специфични дейности, заводът използва фирми-подизпълнители.


Кораборемонт

 
  • - Комплексен ремонт на търговски кораби;
 
  • - Комплексен ремонт на военни кораби.


Корабостроене


TЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна ЕООД има опит в изграждането на малки многоцелеви и специални плавателни съдове - противопожарни и спасителни плавателни съдове, кораби влекачи, водолазни, торпедо-ловни, миночистачи и др.


Реконструиране и модернизация

  • - Преоборудване на кораби за изпълнение мероприятията на  Европейската Морска Асоциация по Безопасност EMSA;
  • - Преоборудване на кораби и баржи от речен клас в морски клас, съобразно потребностите на корабособствениците и изискванията на класификационните организации с цел разширяване района на плаване.