bottom header image

Профил на купувача

 

2019 
1. ТЪРГ - 08.03.2019 


2. НОВА ДАТА ЗА ТЪРГ - 20.03.2019


3. ТЪРГ - 16.04.2019


4. КОНКУРС - 25.04.2019


5. ОБЯВА - 16.05.2019


6. ОБЯВА - 11.06.2019 Г - ЗАСТРАХОВКИ


7. ОБЯВА - 11.06.2019 Г. - ВЕНДИНГ МАШИНИ


8. ОБЯВЛЕНИЕ - 14.06.2019 - Доставка на електроенергия


9. ОБЯВЛЕНИЕ 17.06.2019 г - доставка на горива и смазочни материали


10. ОБЯВЛЕНИЕ 01.07.2019 - РЕМОНТ НА СГРАДИ


11.
ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА ОТ 14.06.2019 г. с предмет: „Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД


12. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА ОТ 17.06.2019 г. с предмет: „ДОСТАВКА НА ГОРИВА И/ИЛИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ЕООД


13. ОБЯВА 07.08.2019 - КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ


14. УВЕДОМЛЕНИЕ за повторно провеждане на конкурс за избор на застраховател - 02.09.2019 г


15. ОБЯВЛЕНИЕ 18.11.2019 - състезателна процедура по набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги


16. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 18.11.2019


17. ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - 04.12.2019


18. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА - 09.12.2019


19. УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД20. ЗАПОВЕД - 08.01.2020 Г. - За избрани участниците за сключване на договори за наем за срок от три години