bottom header image

Профил на купувача

2022

 

1. ОБЯВА - 14.02.2022 - Избор на застраховател на имущество
 
2. ОБЯВЛЕНИЕ - 01.04.2022 - Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот дружествена собственост

3. ОБЯВЛЕНИЕ - 25.07.2022 - Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна.

4. 
ОБЯВЛЕНИЕ - 05.08.2022 - Монтиране на десет броя вендинг машини за продажба на стоки


 

 


2021


1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 21.01.2021

2. ОБЯВЛЕНИЕ 12.05.2021 Г. - Извършване на ремонт и строително – монтажни работи под вода в котлована на  Плаващ док № 2.

3. ОБЯВЛЕНИЕ 17.05.2021 Г. - Ремонтни и строително – монтажни работи на “Плаващ док 7000т.

4. ОБЯВЛЕНИЕ 07.06.2021 г. - Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна.


5. ОБЯВЛЕНИЕ 22.07.2021 г. - Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна.

6. ОБЯВА 10.08.2021 г. - Избор на застраховател на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, за следните застраховки:
- Застраховка „Автокаско”;
- Застраховка „Гражданска отговорност”;
- Застраховка „Злополука на местата в моторни превозни средства”;

7. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 08.09.2021 г. - Доставка на горива за нуждите на "ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД

 
8. ОБЯВА - 01.10.2021 г. - „Доставка по заявка на компресиран природен газ в бутилкови групи („Бъндели“), доставка на Газорегулаторен и Замерен Пункт – Високо Налягане (ГрЗП-ВН) за редуциране на налягането от бутилките до 4 bar за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД”
 

9. ОБЯВЛЕНИЕ - 14.10.2021 - Избор на застраховател за сключване на Договор, за застраховка „Отговорност на кораборемонтното предприятие за „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД


 


 

ОБЯВЛЕНИЕ - 05.08.2022

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговска площ, собственост на ,,ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, за монтиране на десет броя вендинг машини...

Повече